STINGER 2  -  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

.

 

              

STINGER 2, είναι ένας νέος ανιχνευτής μετάλλων, παλμικής επαγωγής, με οθόνη LCD όπου αναγράφονται με αριθμούς ή γραφικές παραστάσεις πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία του ανιχνευτή (στάθμη σήματος, παράμετροι διευκρίνισης, θερμοκρασία μπαταριών κ.α.).

Η καρδιά του ανιχνευτή, είναι ένας μικροεπεξεργαστής, που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση σε κάθε συνθήκη εδάφους.

Αυτόματη εξισορρόπηση εδάφους, που θυμάται και αυτοπροσαρμόζεται στη στάθμη και στις παραμέτρους του εδάφους.

Δύο αριθμητικές ενδείξεις για την ποιότητα του ανιχνευθέντος μετάλλου (ευγενές ή όχι) και τις μαγνητικές του ιδιότητες.

Οι δυνατότητα διαχωρισμού χωρίζεται σε Κανονικό (για απλά χώματα) και Αυτόματο, με 8 διαφορετικές διαβαθμίσεις για χώματα υψηλής περιεκτικότητας (με ικανότητα αλλαγής των ρυθμίσεων σε μεγάλο εύρος) και επίσης η γνωστή λειτουργία accept/reject για οποιοδήποτε μέταλλο.

Αποθήκευση και πλήρης εκμηδένιση εδαφών υψηλής μεταλλοφορίας, κεραμιδιών, και καμένων χωμάτων.

Μοναδική ικανότητα να βρίσκει ευγενή μέταλλα, ανάμεσα σε σίδερα ή κάτω από κεραμίδια ή σε χώματα με μεγάλη περιεκτικότητα.

Μπορεί να εκμηδενίζει εντελώς ανεπιθύμητα αντικείμενα.

Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύει ένα συγκεκριμένο τύπο μετάλλου και μετά να ανιχνεύει μόνο αυτό το μέταλλο, αγνοώντας όλα τα άλλα.

Εξαλείφει την επίδραση του μαγνητικού πεδίου της Γής και το αφαιρεί από τα υπόλοιπα σήματα.

Εξαλείφει τις δευτερεύουσες διαταραχές κατά την διάρκεια της ανίχνευσης.

Μπορεί να ανιχνεύσει κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές καθώς καταστέλλει εντελώς το δίκτυο των 50Hz.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 8 ταχυτήτων ανίχνευσης : 4 δυναμικές (με κίνηση) και 4 στατικές για τον ακριβή εντοπισμό των μεταλλικών αντικειμένων.

Επιλογή δύο ήχων : VCO ή ένδειξη δύο τόνων (χαμηλής συχνότητας για μη ευγενή και υψηλής για ευγενή).

Ρύθμιση της ισχύος των παλμών.

Ρύθμιση του διαχωρισμού.

Υπόλοιπος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.

Φωτισμός της οθόνης LCD (7 περιοχές).

Η εσωτερική μπαταρία είναι 18V/2200mAh, ιόντων λιθίου, που επιτρέπουν συνεχή λειτουργία 8-12 ωρών, εξαρτώμενη από την επιλεγμένη ισχύ του πομπού (100-300W) και τον τύπο του πηνίου που χρησιμοποιείται. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής μπαταρίας, με ικανότητα 40-60 ώρες λειτουργίας.

Αυτόματη φόρτιση και ταυτόχρονη μέτρηση της χωρητικότητας και θερμοκρασίας της μπαταρίας.

Δυνατότητα  ρύθμισης 40 διαφορετικών λειτουργιών και παραμέτρων του STINGER2, εξασφαλίζοντας άνετη και αποδοτική εργασία σε διαφορετικές συνθήκες έρευνας.

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

  

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, επιτρέπουν στο STINGER2 να εργάζεται κάτω από όλες τις δυνατές συνθήκες έρευνας, ακόμη και σε περιοχές με υψηλή μεταλλοφορία.  

Ο ανιχνευτής δέχεται τελάρο με διάσταση 1x1m,  2x2m, στρόγγυλο πηνίο 45cm και πηνίο 22x32cm.Ενδεικτικά βάθη με το τελάρο 1x1m :

μεταλλικό αντικείμενο 10x10cm ……………………. 1,70m

εταλλικό αντικείμενο 25x25cm…………………..….. 2,30m

μεταλλικό αντικείμενο 50x50cm…………………….. 2,80m

μεταλλικό αντικείμενο 1mx1m ………………………. 4m

μέγιστο βάθος για πολύ μεγάλο αντικείμενο …….. έως 6m

     

           To STINGER 2 προσφέρεται με εγγύηση 2 ετών

 

 

 

  

  

   New high technology pulse induction detector! "STINGER 2" is an impulse metal detector with LCD display, digital and graphical presenting of the level of signal and parameters of discrimination and working regimes, such as state of temperature of the battery. 

Stinger 2 is an impulse metal detector with LCD display, digital and graphical presenting of the level of signal and parameters of discrimination and working regimes, such as state of temperature of the battery.

- Full microprocessor control that assures stable work in every soil conditions
- Full automatic balance to earth conditions, remembering and adapting to the level and parameters of soil and eliminating of the common signal.
- Two ID indications for the characteristics of the found metal - non-ferrous metal-properties and magnetism.

- Discrimination modes - “Normal discrimination” - for normal soils and 8 modes “Auto discrimination” for highly mineralized soils with the capacity to change its range in wide limits and outside noises, also for accept / reject of metal objects.
- Ability to store and completely eliminate strongly mineralized soils, heavy soils, active ceramics and slag.

- Unique ability to find non-ferrous metal among iron objects or under active ceramics and heavy soils.
- Ability to eliminate completely undesired objects.
- Ability to store a certain type of metal and to find only this metal and exclude the rest.
- Eliminating the influence of earth magnetic field and bringing it out of the common signal.
- Eliminating the secondary disturbances during working process.
- Possibility to work in rooms and close to electrical networks - full suppressing of 50 Hz disturbances.
- Ability to choose among 8 speeds: 4 dynamic (with motion) and 4 static - for the exact localization of the object.
- Choosing of 2 types sound indications - VCO /much frequency/ or two tone indication - low tone for ferrous and high tones for non-ferrous metals.
- Regulation of the power of radiating impulses.
- Regulation of the discrimination.
- “Working time” indication to battery discharge.
- Backlight LCD - 7 levels
- Built in accumulator battery 18V / 2200mAh Li-Ion, that can assure 8-12 hours continuous work depending of the chosen power /100-300 W/ and the type of the search coil /frame/ used. It is possible to be plugged in outer supply block which can be carried around the waist or in a bag and which is also accumulator battery and can be charged with charge set. Its working time is about 40-60 hours!
- Automatic charging - measuring of capacity and pointing the temperature during charging,
- Possibility for adjusting of over 40 work and additional parameters assuring comfortable and effective work in different conditions of searching.
- Quick and easy access to all adjustments in the menu.
- All these advantages allow Stinger 2 to be used for working in every condition including heavy mineralized and dirty soils!
 

Stinger 2 can work with searching frames 1x1 m, 2x2m, with round coil 45 cm with handle and 22x32cm (with handle too).

 

 
Depths of finding metals with searching frame 1x1m.:
- metal object sized: 10 x 10cm……………….…….........170 cm.
- 25 x 25cm…………………………………..…………...…..230 cm.
- 50 x 50cm…………………………………….……………..2,8 m. 
- 1 x 1m. ……………………………...………………....…….4 m.
- Maximum depth for a very big metal object …....……..up to 6 m.
  

 

                     Stinger 2 has 2 years of guarantee!  

 

        

 

 

 

 
Powered by Spc Networks