Ανιχνευτής EB 201 D
 
 
 
           eb 201 d  
 
 
EB 201D ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 
- ανιχνευτής για όλα τα μέταλλα
- συμπαγής κατασκευή
- πολύ απλή λειτουργία
- σταθερή λειτουργία έρευνας
- υψηλή ευαισθησία
- μικρή ενόχληση από το έδαφος
- ανίχνευση και σε γλυκό νερό (όχι για αλμυρό νερά)
- λειτουργία Threshold
- μεγάλη δυναμική περιοχή ενδείξεων
- μικρή κατανάλωση μπαταρίας
  
Το ΕΒ201D, είναι η εξέλιξη του προκατόχου ΕΒ201, που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε κρατικές υπηρεσίες (αρχαιολογία, αστυνομία), αλλά και σαν εμπορικό μοντέλο.
Ο ανιχνευτής εξαιτίας της αρχής λειτουργίας του, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό θαλάσσης.
Η μονάδα θα ανιχνεύσει όλα τα αντικείμενα που έχουν μικρή σχετικά ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αυτό εξηγεί την μεγάλη του ανιχνευτική ευαισθησία σε λεπτά νομίσματα, κάλυκες, μικρού διαμετρήματος βολίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Detector for all metals
 • Rugged construction
 • Simplest operation
 • Stable search mode
 • High sensitivity
 • Low ground effects
 • Not compatible with seawater
 • Threshold less audio signal
 • High dynamic indication
 • Low  battery  consumption
 •  
  A development of the thousand fold proven predecessor EB 201, which has been particularly useful in archaeology, in police work and for commercial use. Not compatible with seawater. The device will indicate all media with relatively low electric conductivity. This explains its high detection sensitivity to thin coins, cartridges, small calibre projectiles and other metallic objects.
   
   
  Powered by Spc Networks