Ανιχνευτής UPEX 740 M

 

   

 

 

UPEX 740M ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ

 

 - ανιχνεύει σε μεγάλο βάθος 

- υψηλή παραγωγικότητα, μέχρι 2,5 εκτάρια / ημέρα

- ικανότητα ανίχνευσης σε ξηρά και στο νερό

- ανίχνευση κραμάτων, σιδηρούχων και μη σιδηρούχων

- πλούσια συλλογή παρελκομένων

- συνδέεται με ψηφιακό καταγραφέα (data logger)

 

Το UPEX740M είναι ένας ανιχνευτής μετάλλων παλμικής επαγωγής, που δέχεται τελάρο και είναι μερικώς αδιάβροχος. Είναι το ιδανικό εργαλείο για την ανίχνευση άσκαστων εκρηκτικών και κατάλληλο για έρευνες σε μεγάλες εκτάσεις (υψηλή παραγωγικότητα). Ήδη χρησιμοποιείται στην εύρεση και καταστροφή εκρηκτικών στην Αγγλία, Αφγανιστάν, Κόσσοβο, Βιετνάμ, Καμπότζη, Γαλλία, Ανγκόλα και Λάος, όπου χρειάζεται να ερευνηθούν μεγάλες εκτάσεις σε πολύ μικρό χρόνο.

Το πηνίο ανίχνευσης είναι τελάρο που μπορεί να έχει διαστάσεις 1Χ1 μέτρο ή 1Χ2 μέτρα.

Η συσκευή είναι εύκολη στη εκπαίδευση και στη χρήση και έχει μία ευρεία περιοχή ανίχνευσης μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους εκρηκτικών, καλύτερη από αντίστοιχους ανιχνευτές παλμικής επαγωγής.

Το UPEX ανιχνεύει σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλικά αντικείμενα. Σε εύκολα εδάφη, μπορεί να ερευνήσει εκτάσεις μέχρι και 2,5 εκτάρια ανά ημέρα.

Επιπλέον, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της συσκευής, υπάρχει και ρύθμιση του DELAY. Με αυτό το ρυθμιστικό, ο χρήστης μπορεί να μειώσει την ευαισθησία της συσκευής έναντι των μικρών μεταλλικών σκουπιδιών και θραυσμάτων.

Η ένδειξη στόχου γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με ηχητική ένδειξη και με όργανο βελόνας ή αδιάβροχη γραμμή με LED. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με τον EPAD ψηφιακό καταγραφέα για την αποθήκευση των ενδείξεων και την μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα EPAS (συμβατό με το σύστημα GIS).

Το UPEX740Μ, είναι πολύ πιο εύκολο στη χρήση από οποιοδήποτε μαγνητόμετρο και πολύ καλύτερο από ένα αντίστοιχο ανιχνευτή μετάλλων. Οι ενδείξεις ανίχνευσης ερμηνεύονται πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση του χειριστή. Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργήσει με έναν ή δύο χειριστές ανάλογα με τα αξεσουάρ που επιλέχθηκαν.

Ο ανιχνευτής διατίθεται με μονό ή πολλαπλό τελάρο ανίχνευσης που μπορούν να λειτουργήσουν ή φορητά στο χέρι σαν κλασσικός ανιχνευτής ή εγκατεστημένα σε αυτοκίνητο. Όλα τα πηνία είναι αδιάβροχα και λειτουργούν ακόμη και σε ρηχά νερά, τόσο γλυκά όσο και σε αλμυρά (καθώς είναι παλμικής επαγωγής).

Το UPEX740M έχει συντελεστή ανίχνευσης 3, για μία μέτρηση αντικειμένου στον αέρα. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζει την απόσταση ανίχνευσης ενός σιδηρούχου μεταλλικού αντικειμένου, που έχει διάσταση ίδια με την διάμετρο του πηνίου ανίχνευσης. Ο συντελεστής ανίχνευσης 3, σημαίνει ότι ένα μεταλλικό αντικείμενο μεγέθους όσο το πηνίο ανίχνευσης, μπορεί να ανιχνευθεί σε απόσταση 3 φορές (τριπλάσια) την διάμετρο του πηνίου (ανίχνευσης), εφόσον ο UPEX είναι σε πλήρη ευαισθησία και φυσικά ή μέτρηση γίνεται στον αέρα. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η παραπάνω μέτρηση είναι μόνο μία ένδειξη της ευαισθησίας-ικανότητας του ανιχνευτή. Δεν πρέπει να συγχέεται με το βάθος ανίχνευσης ενός θαμμένου στο έδαφος αντικειμένου, καθώς οι τοπικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά το τελικό βάθος ανίχνευσης.

 

 

 

The EBINGER-Large Loop Technology is a trend setting development in the field of battle area clearance and EOD. It is introduced into  humanitarian and commercial battle area clearance in UK, Afghanistan, Kosovo, Vietnam, Cambodia, France, Angola and Laos where large areas have to be inspected and cleared of munitions in short time.
UPEX® 740 M is as easy to use as a conventional mine detector. Detection signals are easy to interpret and no advanced training is required for the operators. The UPEX® detector applies the eddy current Pulse Induction principle for the detection of metal components in UXO. The device can be adjusted to various types of non-co-operative soils and to suppress surface bound small  fragmentation.
The sturdy electronics unit is compact, lightweight and splash water proof. Target acquisition is indicated by audio alarm and by galvanometer reading. Detection results can be stored in a Data Logger for plotting or further processing by software. Different indication characteristics can be selected to suit adverse working conditions.
UPEX® is also available for underwater use or with vehicles.
The detection range factor calculates the detection distance of a ferrous metal object, which corresponds in size to that of the search head. The factor of three would mean that a search head sized object would be detected at a distance which corresponds to three times of the diameter given the detector is set to high sensitivity and the measurement is carried out in air.
Detection ranges in air are just an indication for the system sensitivity and should not be confused with the detection range achieved on objects buried in soil as the local search conditions have an influence on the achievable results.
• Deep search
• Easy to use
• Fast search of large areas
• Land- and on water use
• Frag rejection
• Linear and logarithmic indication
 

 

  

 
Powered by Spc Networks