LONG RANGE LOCATOR DDS L6 MODEL A

 

             

                Long Range Locator DDS L6 model A

 

 

     notsi-dds-l6-big

Ο DDS L6, είναι ένας εντοπιστής μακράς εμβέλειας, υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος έχει την δυνατότητα να εντοπίσει και να δείξει στoν χειριστή την ακριβή θέση αρκετών πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, ασήμι, χαλκός, μολύβι, σίδηρος, διαμάντια, ορείχαλκος και βόλοι χρυσού).

Ο εντοπιστής L6, είναι ο ηγέτης στην κατηγορία των μακράς εμβέλειας μονάδων. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για την έρευνα πολυτίμων μετάλλων που είναι θαμμένα ή χαμένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μονάδα δίνει την ευκαιρία στον χειριστή να ερευνήσει όχι μόνο για βόλους χρυσού αλλά και για αρκετούς άλλους τύπους μετάλλων. Ο ανιχνευτής είναι εφοδιασμένος με ειδικά κρυσταλλικά φίλτρα, που καθαρίζουν το μεγάλο εύρος συχνοτήτων και επιτρέπουν την έρευνα για χρυσά και ασημένια μέταλλα με διαφορετικά καράτια. Αυτό φυσικά διευρύνει τις δυνατότητες ανίχνευσης του χειριστή.

Ο DDS L6, εκπέμπει σταθερή (σαν κρυσταλλική) συχνότητα, με μικρότερο βήμα 1Hz, που δίνει την δυνατότητα για πιο ακριβή έρευνα. Ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και από πρόγραμμα (software). Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει και προγραμματίσει ξανά την συσκευή σύμφωνα με την επιθυμία του και ανάλογα με τις συνθήκες έρευνας.

Η έρευνα ολοκληρώνεται με την χρήση βεργών σχήματος L, ακόμη και σε περιοχές με υψηλή μεταλλοφορία. Εδώ φαίνεται η χρησιμότητα του ψηφιακού πομπού με την υψηλή σταθερότητα (σαν κρύσταλλος) ως προς την συχνότητα.

Η συσκευή για να λειτουργήσει χρειάζεται και τον ανθρώπινο παράγοντα. Γι αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας διαφέρουν από χειριστή σε χειριστή ως προς το επίπεδο ευαισθησίας. Έτσι υπάρχει περίπτωση ένας χειριστής να εντοπίσει 100 γραμμάρια χρυσού σε απόσταση 3 χιλιομέτρων, ενώ ένας άλλος την ίδια ποσότητα σε απόσταση 2 χιλιομέτρων. Το ίδιο ισχύει και ως προς το βάθος. Ο πρώτος χειριστής μπορεί να εντοπίσει τον στόχο σε βάθος 30 μέτρων και ο δεύτερος να τον εντοπίσει σε βάθος 20 μέτρων μόνο.

Λόγω της ακρίβειας και της ισχύος του ανιχνευτή, επιτρέπει σε ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους συσκευές, να την λειτουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια. Επίσης το εγχειρίδιο χρήσης είναι λεπτομερέστατο.

Ο εντοπιστής έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικές περιοχές σε όλο τον κόσμο και από διαφορετικούς χειριστές, σε διαφορετικούς τύπους εδάφους και εξαιτίας της υψηλής ακρίβειας και πιστότητας του προγράμματος, πάντοτε φέρνει θετικά αποτελέσματα. Κατά την διάρκεια των ελέγχων και δοκιμών της συσκευής, σε τυχαία περιοχή, βρέθηκε ποσότητα 50 κιλών σε βάθος 60 μέτρων, μέσα σε σύμπλεγμα σπηλιών. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανεύρεσης μικρότερων ποσοτήτων χρυσού και ασημιού.

Ο εντοπιστής DDS L6 είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους επαγγελματίες και για τις μεταλλευτικές εταιρίες που θέλουν να κάνουν έρευνα για πολύτιμα μέταλλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : αυτό το όργανο προσφέρεται σε δύο τύπους με διαφορετικό πρόγραμμα. Ο πρώτος τύπος έχει 8 προγραμματισμένες συχνότητες για διαφορετικά πολύτιμα μέταλλα και 7 συχνότητες για χρυσό και ασήμι σύμφωνα με τα υπάρχοντα καράτια των δύο αυτών μετάλλων. Ο δεύτερος τύπος περιέχει όλα τα παραπάνω και έξτρα ενσωματωμένο GPS και μία έξτρα μνήμη. Αυτή είναι ελεύθερη και μπορεί να προγραμματιστεί από τον χειριστή για διαφορετικούς τύπους μετάλλων, καθώς και για έρευνα για κενά και νερό.ΠΕΡΙΕΧΕΙ

- Πομπό με Ουδετεροποιητή.

- Βέργες εδάφους για τον πομπό και τον ουδετεροποιητή.

- Βέργες τύπου L για τον δέκτη.

- Φορτιστή.

- Μπαταρίες.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια.

- Ειδικής κατασκευής τσάντα για την βασική μονάδα

- Τσάντα για τα παρελκόμενα.

- Αναλυτικότατο εγχειρίδιο.

 

 

This is the highest technology for long distance locating, which has the ability

to accurately pinpoint several types of precious metals like: gold, silver, copper,

led, iron, diamonds, bronze and gold nuggets. This locator is the leader in its class.

It has been specifically developed to search for precious metals, which has been

buried or lost long time ago.

The machine gives one the opportunity not only to search for gold nuggets but

several other types of metals. The detector is equipped with special quartz

filtration system that filters the wide range of frequencies hertz array and allows

the search for gold and silver metals with different karat type, which is one more

positive thing for locating precious metals. This is one machine, which emits

stable quartz frequency with the nearest to 1Hz, which give the ability for more

precise search. The system has microprocessor integrated and software, which

allows the user to govern the quartz frequency. The operator can adjust and

program this precise instrument and to look for many metals with different

methods of reprogramming; By adjusting and saving different quartz frequencies

or adjusting the frequency in time of work or simply rotating the already memorized

quartz frequencies. The operator can confirm the received signal, which is emitted

by the transmitter, with specially designed l-rods, even that the ground structure

and different levels of ground mineralization, this is where this digital quartz-

-stable system gives excellent results in such rough and harsh terrains and soils.

This instrument includes the human factor as well and therefore all the measure-

ments with different operators can have different level of sensitivity. For example

if one operator can locate 1kg of gold up to 3 km, another operator can reach the

same result with not more than 2km ahead. It’s the same with the depth distance

as well, if the first operator found 1kg of gold at 30m depth, and the second

operator with less practice will find the same size of gold but up to only 20m in

depth. Due to the precision and power of this detector it allows people that have

never before used such type of instrument to successfully work with it. The

instructional literature and how to work with the unit are very detailed and

expanded for better understanding.

The detector has been tested in different areas in the world and by different

people, on different types of terrains and due its highly precision and excellent

hardware and software quality, the detector has always given positive results.

During the tests runs and demonstrations in freely chosen terrain the unit has

accidentally found 50kg of gold at 60m depth in a cave complex.

There are hundreds of examples of smaller quantities of gold and silver that

have been already found.

This unit is a must have detector for professionals and mining companies that

really want to explore for precious metals.


NOTE: This instrument is offered in two types, with different software

package. The first is with factory memorized 8 types of quartz frequencies

for different precious metals and 7 personal channels for gold and silver,

due to the fact that gold and silver have different karats. The second

software package has all of the first package, plus GPS system and one

additional channel. This additional channel the operator can himself

reprogram the frequencies for the different types of metals and to include

search for holes and water exploration as well.Package contents:

- Transmitter with eliminator;
- Ground probes for the transmitter and eliminator;
- L-rods with receiving unit;
- Chargers;
- Batteries;
- All necessary cables;
- Specially designed hard bag for the unit;
- Hard bag for accessories;
- Detailed guide for precision work and exploration.

  

dds-l6-eq-bigdds-l6-cases-big dds-l6-lrod-big

 

 

 
Powered by Spc Networks