ΒΕΡΓΕΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

 

Το L-ROD Amplifier (ενισχυτής βεργών) είναι απλοί και εύχρηστοι

ράβδοι εντοπισμού χρυσού, από απόσταση.

Το σέτ περιλαμβάνει ένα ζεύγος βεργών τύπου Γ, και τον ενισχυτή

τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι

υψηλής αγωγημότητας

 Η ακτίνα δράσης των βεργών εξαρτάται από το μέγεθος του

στόχου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και το χρόνο που έμεινε

ο στόχος στο έδαφος .

Το L-ROD Amplifier, είναι Ελληνικής κατασκευής.

 
Powered by Spc Networks