ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 Η TESORO παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της να διαλέξουν ποιο πηνίο τους ταιριάζει, ποιο ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους.

 

Διαθέσιμα πηνία είναι:

 

 • 4"                   στρόγγυλο, ομοκεντρικό
 • 5,75"              στρόγγυλο, ομοκεντρικό
 • 7"                   στρόγγυλο, ομοκεντρικό, τεχνολογίας "widescan"
 • 8"                   στρόγγυλο, ομοκεντρικό
 • 8,5"                στρόγγυλο, ομοκεντρικό, τεχνολογίας "widescan"
 • 10,5"              στρόγγυλο, ομοκεντρικό
 • 11"                 στρόγγυλο, ομοκεντρικό, τεχνολογίας "widescan"
 • 9" x 8"            οβάλ, ομοκεντρικό
 • 11'' x 8''         οβάλ, διπλό D, τεχνολογίας ''widwscan'
 • 11'' x 8''         οβάλ, διπλό D, τεχνολογίας ''widescan''
 • 12" x 10"        οβάλ, ομοκεντρικό
 • 10" x 12"        στρόγγυλο, διπλό D, τεχνολογίας "widescan"
 • 10'' x 12''       στρόγγυλο, διπλό D, τεχνολογίας ''widescan''
 • 18" x 3,5"       παραλληλόγραμμο"clean sweep"

  

 • 4"                118 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 5,75"            135 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 7"                    
 • 8"                144 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 8,5"               
 • 10,5"              
 • 11"                  
 • 9" x 8"          175 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 8'' x 9''          215 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 11'' x 8''        189 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 11'' x 8''        199 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 12" x 10"       185 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 10" x 12"       195 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 10'' x 12''       215 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
 • 18" x 3,5"      232 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

 

 

 

 
 
 

                                     175,00 ΕΥΡΩ                   185,00 ΕΥΡΩ

 

 
 

                                                         232,00 ΕΥΡΩ

11x8W-SW-E-full12x10W-E
 

                     11'' x 8''                                               10'' x 12''

                 189,00 ΕΥΡΩ                                        195,00 ΕΥΡΩ

11x8W-SC-D-full BLACK        12x10W BLACK

        11'' x 8''                                                          10'' x 12''

    199,00 ΕΥΡΩ                                                    215,00 ΕΥΡΩ

 

Το ομοκεντρικό πηνίο 5,75", είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δίνει μέγιστο διαχωρισμό όταν χρησιμοποιείται σε εδάφη με πολλά μικροαντικείμενα. Το μικρό μέγεθος του, επιτρέπει την καλύτερη δυνατή απόρριψη αχρήστων μικροαντικειμένων και επιτρέπει την αωάδειξη των πολύτιμων μετάλλων.

 

Το νέο (διπλό D) 10" x 12" πηνίο, τεχνολογίας "widescan" είναι ειδικά σχεδιασμένο για βαθειά ανίχνευση σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα μεταλλευμάτων. Απορρίπτει κατα 70% περισσότερο το έδαφος και επιτρέπει ομαλότερη λειτουργία σε όλες τις περιοχές.

 

Το πηνίο "clean sweep" τεχνολογίας "widescan" είναι ενεργό σε όλο του το μήκος (18") έτσι επιτρέπει, σε λιγότερο χρόνο, να ερευνηθούν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα εδάφους. Συνεργάζεται με όλους τους ανιχνευτές TESORO.

 

Η τεχνολογία κατασκευής "widescan", επιτρέπει την μεγαλύτερη απόρριψη της μεταλλοφορίας του εδάφους και ταυτόχρονα πολύ εύκολο και συγκεκριμένο PINPOINTING.

 

 
Powered by Spc Networks